Textilné vzduchovody pre kancelárske zariadenia

Textilné vzduchovody sa na rozdiel od kovových vyznačujú oveľa väčšou farebnou a tvarovou rozmanitosťou, čo umožňuje ich použitie v kancelárskych zariadeniach, kde sú požiadavky na ich vzhľad často mimoriadne dôležité. Povaha materiálu vzduchovodov umožňuje, aby sa na ne mohli tlačiť rôzne obrázky. Pri použití vzduchovodov TEXAIR môže byť dokonca na ventilačnom systéme zobrazená firemná farba a logo spoločnosti zákazníka.

Východiskové údaje pre dizajn:

  • Použitie: vetranie otvoreného priestoru v podmienkach, keď sa pod vzduchovým potrubím nachádzajú pracoviská vybavené kancelárskou technikou a osobnými počítačmi.
  • Typ vzduchovodu, účel systému: prívod, vetranie
  • Tvar potrubia: kruhový. Na rozvetvenie potrubného systému sa používajú tvarové prvky: vstupné adaptéry, tranzitné potrubia, odbočky.
  • Prietok vzduchu, statický tlak: 10250 m³/h, 300 Pa
  • Dĺžka potrubia: 45 m (spolu)
  • Tkanina: TEX-Sti (Staпdard Impermeable): vzduch nepriepustný polyester 100%
  • Teplota privádzaného vzduchu: +18°C
  • Distribúcia vzduchu: rovnomerná distribúcia v celej pracovnej zóne
  • Inštalačná výška od podlahy po os potrubia: 4000 mm

Špeciálne vlastnosti:

Bolo potrebné zabezpečiť rýchlosť prívodu vzduchu, pohodlnú pre kancelárskych pracovníkov so sedavým charakterom práce počas 8-hodinového pracovného dňa. Úlohou bolo zabezpečiť rovnomernú distribúciu privádzaného vzduchu a zabrániť vzniku stagnujúcich zón v miestnosti. Vzhľadom na veľkú plochu okenných otvorov v takejto miestnosti hrá veľkú úlohu prirodzené osvetlenie, ktoré v lete vedie k ohrievaniu vzduchu, a preto bolo potrebné vyriešiť otázku zníženia teploty.