Текстилни въздуховоди за офис помещения

За разлика от металните въздуховоди, въздуховодите от плат се отличават с много по-голямо разнообразие от цветове и форми, което им позволява да се използват в офис помещения, където изискванията за външния им вид често са от първостепенно значение. Естеството на материала, от който са изработени въздуховодите, позволява върху тях да се отпечатват различни изображения. При използването на въздуховодите на TEXAIR дори вентилационната система може да бъде с корпоративен цвят и фирмено лого на клиента.

Първоначални данни за дизайна:

  • Приложение: вентилация на открити пространства в условия, когато под въздуховода са разположени работни места, оборудвани с офис техника и персонални компютри.
  • Тип въздуховод, предназначение на системата: за подаване, за вентилация
  • Форма на въздуховода: кръгла. За разклоняване на въздуховодната система се използват оформени елементи: входни адаптери, транзитни канали, завои.
  • Въздушен поток, статично налягане: 10250 m³/h, 300 Pa
  • Дължина на въздуховода: 45 m (общо)
  • Платформа: TEX-Sti (Staпdard Impermeable): въздухонепропусклив полиестер 100%
  • Температура на подавания въздух: +18°C
  • Разпределение на въздуха: равномерно разпределение в цялата работна зона
  • Монтажна височина от пода до оста на въздуховода: 4000 mm

Специални характеристики:

Беше необходимо да се осигури бързина на подаване на въздух, удобна за офис служители със седящ характер на работа по време на 8-часов работен ден. Задачата беше да се осигури равномерно разпределение на подавания въздух и да се избегнат застояли зони в помещението. Поради голямата площ на прозоречните отвори в такова помещение голяма роля играе естественото осветление, което води до нагряване на въздуха през лятото, поради което беше необходимо да се реши въпросът за понижаване на температурата.