Luftkanaler av tyg för förvaring av blommor

Den som driver ett blomsterföretag måste förvara sina blommor, vilket innebär att han eller hon behöver ett svalare rum. Det ger blommorna möjlighet att vistas under de förhållanden som är mest bekväma för dem att överleva. Enbart deras förvaring enbart i ett svalare rum garanterar dock inte att de kommer att förbli välbevarade, eftersom ett starkt flöde av kall luft kan leda till att växterna blir övertorra. Luftkanaler av tyg hjälper till att fördela det svala luftflödet jämnt och med låg hastighet i hela rummet, vilket garanterar så bekväma förhållanden som möjligt för förvaring av blommorna och hjälper dem att behålla sitt utseende under lång tid.