Luftkanaler av tyg för gym

En särskild egenskap hos ventilationen i idrottsanläggningar är att sådana hallar ofta används för intensiva träningspass som kan kategoriseras som tung fysisk ansträngning. Detta kräver i sin tur ett särskilt tillvägagångssätt för utformningen av ventilationssystemen. Luftkanaler av tyg möjliggör den nödvändiga rörlighet i luften som är önskvärd i anläggningar som används för hälsa och motion samt en jämn fördelning av luften runt om i idrottshallen, vilket garanterar att inga områden utan flöde missas.

Initiala uppgifter för utformningen:

 • Användning: idrottsanläggningar
 • Typ av luftkanal, systemets syfte: Tillförsel (kondition), frånluft.
 • Kanalform: Halvrund, rektangulär.
 • Luftflöde, statiskt tryck: : 25000 m³/h (totalt), 100-500 Pa
 • Kanallängd: 40 m (totalt)
 • Material: TEX-Sti (Standard Impermeable): lufttät polyester 100 %.
 • Tilluftstemperatur: +15-24°C
 • Luftfördelning: jämn fördelning i hela rummet
 • Installationshöjd från golv till kanalaxel: 3500-5000 mm

Särskilda egenskaper:

Genom att installera en textilkanal i ett gym löser man flera problem på en gång:

 • Det ger bekväma förhållanden för idrottsutövning.
 • Eliminera risken för utveckling av patogena bakterier.
 • Förbättra prestationen hos besökare som ägnar sig åt idrott.
 • Upprätthållande av en optimal fuktnivå i rummet.
 • Undvika bildning av svamp och mögel i rummet.