Luftkanaler i tekstil for kjølerom

Kjøling av produkter på matproduksjonssteder er en avgjørende del av produksjonsprosessen. Det vanligste er at produktene kjøles ned etter ferdigpakking eller varmebehandling. Kjølerom som brukes til lagring av matvarer er som regel kompakte, men fylles opp med en stor mengde produkter, så for å sikre at den kalde luften fordeles jevnt i kjølerommet, velger bedriftene ofte å bruke luftkanaler. Denne løsningen bidrar til å sikre jevn kjøling eller frysing av produkter, uansett hvor langt unna de er plassert fra luftkjøleren.