Kanalet e ajrit prej pëlhure për dhoma më të ftohta

Ftohja e produkteve në vendet e prodhimit të ushqimit është një pjesë thelbësore e procesit të prodhimit. Më së shpeshti, produktet ftohen pas paketimit paraprak ose përpunimit me nxehtësi. Si rregull, dhomat më të ftohta që përdoren për ruajtjen e produkteve ushqimore janë kompakte, por janë të mbushura me një sasi të madhe produktesh, kështu që për të siguruar që ajri i ftohtë të shpërndahet në mënyrë të barabartë në të gjithë dhomën e ftohjes, kompanitë shpesh zgjedhin të përdorin kanalet e ajrit. Kjo zgjidhje ndihmon në sigurimin e njëtrajtshmërisë së ftohjes ose ngrirjes së produkteve, pavarësisht sa larg janë vendosur nga ftohësi i ajrit.