Текстилни въздуховоди за по-хладни помещения

Охлаждането на продуктите в обектите за производство на храни е важна част от производствения процес. Най-често продуктите се охлаждат след предварително опаковане или термична обработка. По правило охладителните помещения, използвани за съхранение на хранителни продукти, са компактни, но се запълват ще голямо количество продукти, така че за да се гарантира, че студеният въздух се разпределя равномерно в цялото охладително помещение, компаниите често избират да използват въздуховоди. Това решение помага да се осигури равномерно охлаждане или замразяване на продуктите, независимо от това на какво разстояние са разположени от въздушния охладител.