Воздушни канали од ткаенина за поладни простории

Ладењето на производите на местата за производство на храна е клучен дел од производниот процес. Најчесто, производите се ладат по претходно пакување или термичка обработка. По правило, поладните простории што се користат за складирање на прехранбени производи се компактни, но се полни со голема количина на производи, така што за да се обезбеди рамномерно распоредување на студениот воздух низ ладилникот, компаниите често избираат да користат воздушни канали. Ова решение помага да се обезбеди рамномерно ладење или замрзнување на производите, без разлика колку се оддалечени од ладилникот за воздух.