Luftkanaler av tyg för svalare rum

Kylning av produkter vid livsmedelsproduktion är en viktig del av produktionsprocessen. Oftast kyls produkterna efter förpackning eller värmebehandling. I regel är kylrum som används för lagring av livsmedelsprodukter kompakta, men fylls upp kommer en stor mängd produkter, så för att se till att den kalla luften fördelas jämnt i kylrummet väljer företagen ofta att använda luftkanaler. Denna lösning bidrar till att säkerställa en jämn kylning eller frysning av produkterna, oavsett hur långt bort de står från luftkylaren.