Υφασμάτινοι αεραγωγοί για πιο δροσερά δωμάτια

Η ψύξη των προϊόντων σε χώρους παραγωγής τροφίμων αποτελεί κρίσιμο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Συνήθως, τα προϊόντα ψύχονται μετά την προσυσκευασία ή τη θερμική επεξεργασία. Κατά κανόνα, οι ψυκτικοί θάλαμοι που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση τροφίμων είναι συμπαγείς, αλλά γεμίζουν με μεγάλη ποσότητα προϊόντων, οπότε, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ψυχρός αέρας κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλο τον ψυκτικό θάλαμο, οι εταιρείες επιλέγουν συχνά τη χρήση αεραγωγών. Αυτή η λύση συμβάλλει στην εξασφάλιση ομοιόμορφης ψύξης ή κατάψυξης των προϊόντων, ανεξάρτητα από το πόσο μακριά βρίσκονται από τον αεροψυκτήρα.