Textilné vzduchovody pre chladnejšie miestnosti

Chladenie výrobkov v potravinárskych výrobných závodoch je rozhodujúcou súčasťou výrobného procesu. Najčastejšie sa výrobky chladia po predbežnom balení alebo tepelnom spracovaní. Chladiace priestory používané na skladovanie potravinárskych výrobkov sú spravidla kompaktné, ale zaplní ich veľké množstvo výrobkov, takže na zabezpečenie rovnomernej distribúcie chladného vzduchu v celom chladiacom priestore sa spoločnosti často rozhodnú použiť vzduchové kanály. Toto riešenie pomáha zabezpečiť rovnomerné chladenie alebo mrazenie výrobkov bez ohľadu na to, ako ďaleko sú od vzduchového chladiča umiestnené.