Eristetyt ilmakanavat

Eristettyjä ilmakanavia käytetään pääasiassa siirtymävaiheissa, joissa päästöalueelle on johdettava tietyn lämpötilan ilmaa ottaen huomioon lämpöenergian häviäminen ilmakanavan koko pituudelta. Tällaisella järjestelmällä voidaan minimoida lämpötilan muutokset ilmakanavassa. Eristeenä käytetään synteettistä palamatonta materiaalia, joka sijaitsee ulkoisen ja sisäisen kangaskerroksen välissä. Tällaiset ilmakanavat eristävät erinomaisesti myös ääntä.