Isolerte luftkanaler

Isolerte luftkanaler brukes hovedsakelig til overgangssegmenter der luft med en viss temperatur må tilføres utslippsområdet, med tanke på tap av varmeenergi langs hele luftkanalens lengde. Et slikt system gir et middel til å minimere temperaturendringer langs luftkanalen. Et syntetisk ikke-brennbart materiale brukes til isolasjon, som er plassert mellom det ytre og det indre stofflaget. Slike luftkanaler gjør også en fantastisk jobb med å isolere lyd.