Изолирани воздушни канали

Изолираните воздушни канали главно се користат за преодни сегменти каде што воздухот со одредена температура мора да се испорачува во областа на емисија, имајќи ја предвид загубата на топлинска енергија по целата должина на воздушниот канал. Таквиот систем обезбедува средство за минимизирање на промените во температурата долж воздушниот канал. За изолација се користи синтетички незапалив материјал, кој се наоѓа помеѓу надворешниот и внатрешниот слој на ткаенината. Исто така, воздушните канали како овие прават прекрасна работа за изолација на звукот.