Kanalet e ajrit të izoluar

Kanalet e ajrit të izoluar përdoren kryesisht për segmentet e tranzicionit ku ajri i një temperature të caktuar duhet të furnizohet në zonën e shkarkimit, duke mbajtur parasysh humbjen e energjisë termike përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit të ajrit. Një sistem i tillë siguron një mjet për të minimizuar ndryshimet e temperaturës përgjatë kanalit të ajrit. Për izolim përdoret një material sintetik jo i ndezshëm, i cili ndodhet midis shtresës së jashtme dhe të brendshme të pëlhurës. Gjithashtu, kanalet e ajrit të tillë bëjnë një punë të mrekullueshme të izolimit të zërit.