Kankaiset ilmastointikanavat navettaan

Alustavat tiedot suunnittelua varten:

  • Sovellus: karjatila
  • Ilmakanavatyyppi, järjestelmän käyttötarkoitus: tulo, ilmanvaihto.
  • Kanavan muoto: pyöreä
  • Ilmavirta, staattinen paine: 30000 m³/h, 200 Pa
  • Kanavan pituus: 2×50 m
  • Kangas : TEX-Lti (Light Impermeable), kevyt ilmaa läpäisemätön polyesteri 100 %.
  • Tuloilman lämpötila: 23°C
  • Ilmanjako: suunnattu virtaus määritellyille alueille, jokaiselle lehmäpaikalle erikseen.
  • Asennuskorkeus lattiasta kanavan akseliin: 4000 mm

Erityisominaisuudet:

Kullekin lehmäpaikalle, jossa on eläin, on syötettävä tarkasti määritelty ilmamäärä tarkasti määritellyllä ilmanopeudella.