Ткаенини воздушни канали за шупа за крави

Првични податоци за дизајнот:

  • Примена: сточарска фарма
  • Тип на воздушен канал, намена на системот: снабдување, вентилација
  • Облик на канал: круг
  • Проток на воздух, статички притисок: 30000 м³/ч, 200 Па
  • Должина на канал: 2×50 м
  • Ткаенина: TEX-Lti (Light Impermeable), полиестер непропустлив за лесен воздух 100%
  • Температура на доводниот воздух: 23°C
  • Распределба на воздухот: насочен проток до одредени области, до секое место за крава поединечно
  • Висина на монтирање од оската на подот до каналот: 4000 мм

Специјални карактеристики:

Неопходно е да се снабдува строго дефиниран волумен на воздух на секое место за крава со животно со строго наведена брзина на воздухот.