Υφασμάτινοι αεραγωγοί για στάβλο

Αρχικά δεδομένα για το σχεδιασμό:

  • Εφαρμογή: αγελαδοτροφείο
  • Τύπος αεραγωγού, σκοπός του συστήματος: παροχή, αερισμός
  • Σχήμα αγωγού: στρογγυλό
  • Ροή αέρα, στατική πίεση: 30000 m³/h, 200 Pa
  • Μήκος αγωγού: 2×50 m
  • Ύφασμα: TEX-Lti (Light Impermeable), ελαφρύς αδιαπέραστος πολυεστέρας 100%.
  • Θερμοκρασία αέρα προσαγωγής: 23°C
  • Διανομή αέρα: κατευθυνόμενη ροή σε καθορισμένες περιοχές, σε κάθε θέση αγελάδας ξεχωριστά
  • Ύψος εγκατάστασης από το δάπεδο έως τον άξονα του αγωγού: 4000 mm

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

Είναι απαραίτητο να παρέχεται αυστηρά καθορισμένος όγκος αέρα σε κάθε θέση αγελάδας με ένα ζώο με αυστηρά καθορισμένη ταχύτητα αέρα.