Vazdušni kanali od tkanine za štalu

Početni podaci za projektovanje:

  • Primjena: farma goveda
  • Tip zračnog kanala, namjena sistema: dovod, ventilacija
  • Oblik kanala: okrugli
  • Protok vazduha, statički pritisak: 30000 m³/h, 200 Pa
  • Dužina kanala: 2×50 m
  • Tkanina: TEX-Lti (Light Impermeable), lagani zrak nepropusni poliester 100%
  • Temperatura dovodnog zraka: 23°C
  • Distribucija zraka: usmjerena struja prema određenim područjima, do svakog mjesta za krave pojedinačno
  • Visina ugradnje od poda do ose kanala: 4000 mm

Posebne karakteristike:

Neophodno je dopremiti striktno definisanu zapreminu vazduha u svako mesto za krave sa životinjom sa strogo navedenom brzinom vazduha.