Stoffluftkanaler for fjøs

Innledende data for design:

  • Bruksområde: storfe gård
  • Luftkanaltype, systemformål: forsyning, ventilasjon
  • Kanalform: rund
  • Luftmengde, statisk trykk: 30000 m³/h, 200 Pa
  • Kanallengde: 2×50 m
  • Tekstil: TEX-Lti (Light Impermeable), lett luftgjennomtrengelig polyester 100 %.
  • Tilluftstemperatur: 23 °C
  • Luftdistribusjon: rettet strømning til spesifiserte områder, til hver kuplass individuelt
  • Installasjonshøyde fra gulv til kanalakse: 4000 mm

Spesielle egenskaper:

Det er nødvendig å tilføre et strengt definert luftvolum til hver kuplass med et dyr med en strengt angitt lufthastighet.