Textilné vzduchové kanály pre kravín

Východiskové údaje pre návrh:

  • Použitie: farma s chovom hovädzieho dobytka
  • Typ vzduchovodu, účel systému: prívod, vetranie
  • Tvar potrubia: kruhový
  • Prietok vzduchu, statický tlak: 30000 m³/h, 200 Pa
  • Dĺžka potrubia: 2×50 m
  • Tkanina: TEX-Lti (ľahká nepriepustnosť), ľahký vzduch nepriepustný polyester 100%
  • Teplota privádzaného vzduchu: 23 °C
  • Distribúcia vzduchu: usmernené prúdenie do určených oblastí, do každého miesta pre kravy samostatne
  • Inštalačná výška od podlahy po os potrubia: 4000 mm

Špeciálne vlastnosti:

Je potrebné privádzať presne definovaný objem vzduchu na každé miesto pre kravu so zvieraťom pri presne stanovenej rýchlosti prúdenia vzduchu.