Luftkanaler av tyg för stall

Initiala uppgifter för utformning:

  • Användning: nötkreatursuppfödning
  • Typ av luftkanal, systemets syfte: Tillförsel, ventilation
  • Kanalform: rund
  • Luftflöde, statiskt tryck: 30000 m³/h, 200 Pa
  • Kanalens längd: 2×50 m
  • Tyg: TEX-Lti (Light Impermeable), lätt lufttät polyester 100 %.
  • Tilluftstemperatur: 23 °C
  • Luftdistribution: riktat flöde till specificerade områden, till varje kåpa individuellt.
  • Installationshöjd från golvet till kanalens axel: 4000 mm

Särskilda egenskaper:

Det är nödvändigt att tillföra en strikt definierad luftvolym till varje kohage med ett djur med en strikt angiven lufthastighet.