Kanalet e ajrit prej pëlhure për koshin e lopëve

Të dhënat fillestare për dizajnin:

  • Aplikimi: ferma e bagëtive
  • Lloji i kanalit të ajrit, qëllimi i sistemit: furnizimi, ventilimi
  • Forma e kanalit: e rrumbullakët
  • Rrjedha e ajrit, presioni statik: 30000 m³/orë, 200 Pa
  • Gjatësia e kanalit: 2×50 m
  • Pëlhurë: TEX-Lti (Light Impermeable), poliester i papërshkueshëm nga ajri i lehtë 100%
  • Temperatura e ajrit të furnizimit: 23°C
  • Shpërndarja e ajrit: rryma e drejtuar në zona të caktuara, në çdo vend lopë individualisht
  • Lartësia e instalimit nga dyshemeja në boshtin e kanalit: 4000 mm

Karakteristika të veçanta:

Është e nevojshme të furnizohet një vëllim ajri i përcaktuar rreptësisht në çdo vend lopë me një kafshë me një shpejtësi të përcaktuar rreptësisht të ajrit.