Zračni kanali od tkanine za štalu

Početni podaci za dizajn:

  • Primjena: govedarska farma
  • Vrsta zračnog kanala, svrha sustava: opskrba, ventilacija
  • Oblik kanala: okrugli
  • Protok zraka, statički tlak: 30000 m³/h, 200 Pa
  • Duljina kanala: 2×50 m
  • Tkanina: TEX-Lti (svjetlonepropusna), lagani zrakonepropusni poliester 100%
  • Temperatura dovodnog zraka: 23°C
  • Distribucija zraka: usmjereni protok u određene prostore, do svake krave pojedinačno
  • Visina ugradnje od poda do osi kanala: 4000 mm

Posebne značajke:

Svakom mjestu krave sa životinjom potrebno je dobaviti strogo određeni volumen zraka pri strogo određenoj brzini zraka.