Въздуховоди от плат за краварник

Първоначални данни за проектиране:

  • Приложение: ферма за едър рогат добитък
  • Тип въздуховод, предназначение на системата: подаване, вентилация
  • Форма на въздуховода: кръгла
  • Въздушен поток, статично налягане: 30000 m³/h, 200 Pa
  • Дължина на въздуховода: 2×50 m
  • Тъкан: TEX-Lti (Light Impermeable), лек въздухонепропусклив полиестер 100%
  • Температура на подавания въздух: 23°C
  • Разпределение на въздуха: насочен поток към определени зони, към всяко място на кравата поотделно
  • Монтажна височина от пода до оста на въздуховода: 4000 mm

Специални характеристики:

Необходимо е да се подава строго определен обем въздух към всяко място за крави с животно при строго определена скорост на въздуха.