Luftkanaler av tyg för gallerior

Ett av de viktigaste kraven som ställs på köpcentra är de höga brandsäkerhetskraven. TEXAIR Company erbjuder därför material som är tillverkade av ett material som är brandsäkert. Kanalerna kan tillverkas i olika färger av material, vilket är en omisskännlig fördel de har jämfört med traditionella system. Samtidigt kommer förmågan att distribuera luft över alla zoner att vara till nytta på sådana platser, till exempel, som kylsektioner för livsmedelsbutiker.