Textilné vzduchovody pre obchodné centrá

Jednou z hlavných požiadaviek, ktoré sa uvádzajú v súvislosti s obchodnými centrami, sú vysoké požiadavky na požiarnu bezpečnosť. Na tento účel spoločnosť TEXAIR ponúka materiály vyrobené z materiálu odolného voči horeniu. Kanály môžu byť vyrobené z rôznych farieb materiálov, čo je ich nezameniteľná výhoda oproti tradičným systémom. Pritom schopnosť rozvádzať vzduch po všetkých zónach sa bude hodiť napríklad na takých miestach, ako sú chladiace úseky potravín.