Kanalet e ajrit prej pëlhure për qendrat tregtare

Një nga kërkesat kryesore të deklaruara në lidhje me qendrat tregtare janë kërkesat e larta të sigurisë nga zjarri që ato kanë. Për këtë qëllim, Kompania TEXAIR ofron materiale të prodhuara nga një material rezistent ndaj djegies. Kanalet mund të prodhohen nga ngjyra të ndryshme materialesh, gjë që është një avantazh i pagabueshëm që ato paraqesin ndaj sistemeve tradicionale. Ndërkohë, aftësia për të shpërndarë ajrin në të gjitha zonat do të jetë e dobishme në vende të tilla, për shembull, si seksionet e ftohjes së ushqimeve.