Tekstilkanaler for kjøpesentre

Et av de viktigste kravene som stilles til kjøpesentre er de høye kravene til brannsikkerhet. For dette formålet tilbyr TEXAIR Company materialer laget av et materiale som er motstandsdyktig mot brenning. Kanalene kan produseres av forskjellige farger av materialer, noe som er en umiskjennelig fordel i forhold til tradisjonelle systemer. I mellomtiden vil muligheten til å distribuere luft over hele soner komme til nytte på slike steder, for eksempel som kjøleavdelinger i dagligvarebutikker.