Текстилни въздуховоди за хранително-вкусовата промишленост

В хранително-вкусовата промишленост основните изисквания към вентилационната система попадат в обхвата на санитарните и хигиенните изисквания. Поради тази причина вентилационните системи трябва да се почистват лесно. Въздуховодите от плат отговарят лесно на това изискване, тъй като могат да се почистват в перални машини. Използването на антибактериални тъкани помага да се избегне разпространението на микроби по стените на въздуховодите.

Първоначални данни за проектиране:

  • Приложение: месопреработка, производство на месо
  • Тип въздуховод, предназначение на системата: захранване, охлаждане
  • Форма на въздуховода: колектор „2 в 1“
  • Въздушен поток, статично налягане: 25000 m³/h, 300 Pa
  • Дължина на въздуховода: 37 m
  • Тъкан: TEX-Sti (стандартна непропускливост), въздухонепропусклив полиестер 100%
  • Температура на подавания въздух: 10°C
  • Разпределение на въздуха: равномерно разпределение в цялата работна зона
  • Монтажна височина от пода до оста на въздуховода: 4000 mm

Специални характеристики:

Позволява комфортно разпределение на охладения въздух за хората, работещи в помещението под нашите текстилни въздуховоди, както и премахване на течението, което води до по-малко повреди на месните продукти и по този начин намалява производствените разходи.