Ткаенини воздушни канали за прехранбената индустрија

Во прехранбената индустрија, примарните барања наведени за системот за вентилација спаѓаат во санитарните и хигиенските барања. Поради оваа причина, системите за вентилација мора лесно да се чистат. Воздушните канали од ткаенината лесно го задоволуваат ова барање, бидејќи може да се чистат во машини за перење. Употребата на антибактериски ткаенини помага да се избегне ширење на бактерии на ѕидовите на каналите.

Првични податоци за дизајнот:

  • Примена: преработка на месо, производство на месо
  • Тип на воздушен канал, намена на системот: снабдување, ладење
  • Облик на канал: колектор „2 во 1“
  • Проток на воздух, статички притисок: 25000 м³/ч, 300 Па
  • Должина на канал: 37 м
  • Ткаенина: TEX-Sti (Standard Impermeable), полиестер непропустлив во воздух 100%
  • Температура на доводниот воздух: 10°C
  • Распределба на воздухот: рамномерна распределба низ целата работна зона
  • Висина на монтирање од оската на подот до каналот: 4000 мм

Специјални карактеристики:

Овозможува удобна дистрибуција на ладен воздух за луѓето кои работат во просторијата под нашите текстилни воздушни канали, како и ослободување од провевот, што доведува до помало оштетување на месните производи и со тоа намалување на трошоците за производство.