Tekstilkanaler for næringsmiddelindustrien

I næringsmiddelindustrien faller de viktigste kravene til ventilasjonssystemet inn under sanitære og hygieniske krav. Av denne grunn må ventilasjonssystemene være enkle å rengjøre. Luftkanalene i tekstil oppfyller dette kravet med letthet, siden de kan rengjøres i vaskemaskiner. Bruken av antibakterielle stoffer bidrar til å unngå spredning av bakterier på kanalens vegger.

Innledende data for design:

  • Bruksområde: kjøttforedling, kjøttproduksjon
  • Luftkanaltype, systemformål: forsyning, kjøling
  • Kanalform: samler «2 i 1»
  • Luftmengde, statisk trykk: 25000 m³/h, 300 Pa
  • Kanallengde: 37 m
  • Tekstil: TEX-Sti (Standard Impermeable), 100% lufttett polyester
  • Tilluftstemperatur: 10°C
  • Luftfordeling: jevn fordeling i hele arbeidssonen
  • Installasjonshøyde fra gulv til kanalakse: 4000 mm

Spesielle funksjoner:

Muliggjør komfortabel distribusjon av avkjølt luft for personer som arbeider i rommet under våre tekstilkanaler, i tillegg til å kvitte seg med trekk, noe som fører til mindre skade på kjøttprodukter og dermed reduserer produksjonskostnadene.