Textilné vzduchovody pre potravinársky priemysel

V potravinárskom priemysle patria primárne požiadavky uvedené na ventilačný systém do sanitárnych a hygienických požiadaviek. Z tohto dôvodu sa ventilačné systémy musia dať ľahko čistiť. Textilné vzduchovody túto požiadavku ľahko spĺňajú, pretože sa dajú čistiť v práčke. Použitie antibakteriálnych tkanín pomáha zabrániť šíreniu baktérií na stenách potrubia.

Východiskové údaje pre návrh:

  • Použitie: spracovanie mäsa, výroba mäsa
  • Typ vzduchovodu, účel systému: prívod, chladenie
  • Tvar potrubia: kolektor „2 v 1“
  • Prietok vzduchu, statický tlak: 25 000 m³/h, 300 Pa
  • Dĺžka potrubia: 37 m
  • Tkanina: TEX-Sti (štandardne nepriepustná), vzduch nepriepustný polyester 100%
  • Teplota privádzaného vzduchu: 10°C
  • Distribúcia vzduchu: rovnomerná distribúcia v celej pracovnej zóne
  • Inštalačná výška od podlahy po os potrubia: 4000 mm

Špeciálne vlastnosti:

Umožňuje pohodlnú distribúciu chladeného vzduchu pre ľudí pracujúcich v miestnosti pod našimi textilnými vzduchovými kanálmi, ako aj odstránenie prievanu, čo vedie k menšiemu poškodeniu mäsových výrobkov a tým k zníženiu výrobných nákladov.