Luftkanaler av tyg för livsmedelsindustrin

Inom livsmedelsindustrin faller de primära krav som anges för ventilationssystemet under sanitära och hygieniska krav. Därför måste ventilationssystemen vara lätta att rengöra. Luftkanaler av tyg uppfyller detta krav med lätthet, eftersom de kan rengöras i tvättmaskiner. Användningen av antibakteriella tyger bidrar till att undvika spridning av bakterier på kanalernas väggar.

Ursprungliga uppgifter för konstruktionen:

  • Användning: Köttbearbetning, köttproduktion
  • Typ av luftkanal, systemets syfte: Tillförsel, kylning.
  • Kanalform: kollektor ”2 i 1”.
  • Luftflöde, statiskt tryck: 25000 m³/h, 300 Pa
  • Kanalens längd: 37 m
  • Material: TEX-Sti (Standard Impermeable), lufttät polyester 100 %.
  • Tilluftstemperatur: 10°C
  • Luftfördelning: jämn fördelning i hela arbetsområdet.
  • Installationshöjd från golv till kanalens axel: 4000 mm

Särskilda egenskaper:

Det ger en behaglig fördelning av den kylda luften för de personer som arbetar i rummet under våra textilluftkanaler och gör sig av med drag, vilket leder till färre skador på köttprodukter och därmed lägre produktionskostnader.