Textilné vzduchové kanály pre miestnosť na zrenie syra

Východiskové údaje pre návrh:

  • Použitie: potravinársky priemysel
  • Typ vzduchovodu, účel systému: prívod, vetranie
  • Tvar potrubia: kruhový
  • Prietok vzduchu, statický tlak: 3500 m³/h, 150 Pa
  • Dĺžka potrubia: 70 m (spolu)
  • Tkanina: Vzduchotechnické potrubie s dĺžkou 1,5 m: TEX-Sti (Staпdard lmpermeaЫe): vzduchotesný polyester 100
  • Teplota privádzaného vzduchu: +2°C
  • Distribúcia vzduchu: rovnomerná distribúcia v celej pracovnej zóne
  • Inštalačná výška od podlahy po os potrubia: 5000 mm

Špeciálne vlastnosti:

Pri tomto type výroby potravín je potrebné zabezpečiť dostatočnú výmenu vzduchu v priestore nad syrmi. Vetranie v komore na zrenie syra by malo byť čo najrovnomernejšie v celej ploche skladovania výrobku. Pretože v miestach, kde je prietok vzduchu nižší, budú syry nielen vlhké, ale zvýši sa aj riziko vzniku plesní. V takýchto podmienkach má perforované textilné potrubie zjavné výhody pri organizovaní procesu distribúcie vzduchu.