Kanal transparent TEX Clear Duct

Kanalet transparente të ajrit janë bërë nga material elastik, gërryes dhe rezistent ndaj mediave agresive – poliuretani. Ndryshe nga PVC, ky material nuk e humb elasticitetin në temperatura deri në -30°C, dhe gjithashtu është i përshtatshëm për prerjen me lazer, si pëlhurat e tjera TEXAIR.

Seksionet e kanalit mund të jenë me gjatësi të ndryshme dhe janë të lidhura përgjatë gjatësisë me zinxhirë.

Avantazhi kryesor i këtyre kanaleve të ajrit është se për shkak të transparencës së tyre, është shumë e lehtë të kontrollohet vizualisht shkalla e ndotjes së tyre dhe të pastrohen në kohën e duhur. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në dhomat me kërkesa specifike për pastërti.

Gjithashtu, kanalet e ajrit kanë një sipërfaqe të lëmuar, jo poroze që nuk thith fare papastërtitë. Kjo ju lejon të trajtoni kanalin e ajrit me detergjentë të ndryshëm pa e hequr atë.

Kjo zgjidhje do të jetë shumë e përshtatshme për dhoma në të cilat procesi i larjes së pajisjeve është konstant, sepse këto kanale ajri mund të pastrohen së bashku me pajisje të tjera teknologjike.