Транспарентен канал TEX Clear Duct

Транспарентните воздушни канали се направени од еластичен, абразивен и агресивен материјал отпорен на медиуми – полиуретан. За разлика од ПВЦ, овој материјал не ја губи еластичноста на температури до -30°C, а исто така е подложен на ласерско сечење, како и другите TEXAIR ткаенини.

Пресеците на каналот можат да бидат со различни должини и се поврзани по должината со патенти.

Главната предност на овие воздушни канали е што поради нивната проѕирност многу лесно може визуелно да се контролира степенот на нивното загадување и навремено да се исчистат. Ова е особено важно во простории со специфични барања за чистота.

Исто така, воздушните канали имаат мазна, непорозна површина која воопшто не ја апсорбира нечистотијата. Ова овозможува да се третира воздушниот канал со разни детергенти без дури и да се отстрани.

Ова решение ќе биде многу погодно за простории во кои процесот на миење на опремата е постојан, бидејќи овие воздушни канали може да се чистат заедно со друга технолошка опрема.