Şarap fabrikası için kumaş hava kanalları

Tasarım için ilk veriler:

  • Uygulama: alkollü içecek üretim tesisinde bir şarap fermantasyon odasının havalandırılması
  • Hava kanalı tipi, sistem amacı: besleme, soğutma
  • Kanal şekli: yuvarlak
  • Hava akışı, statik basınç: 12500 m³/h, 500 Pa
  • Kanal uzunluğu: 30 m (her biri için)
  • Kumaş: TEX-Sti (Standard Impermeable): hava geçirmeyen polyester %100
  • Besleme havası sıcaklığı: +20°C
  • Hava dağıtımı: tüm oda boyunca eşit dağılım
  • Zeminden kanal eksenine kadar montaj yüksekliği: 8000 mm

Özel özellikler:

Şarabın birincil fermantasyon sürecini sağlamak için, belirli bir ortam sıcaklığını korumak, deliklerden ve aşırı nemden kaçınmak gerekir. Dükkandaki personelin varlığı kalıcı değildir ve yalnızca proses işlemleri sırasında gerçekleşir.