Ткаенини воздушни канали за фабрика за вино

Првични податоци за дизајнот:

  • Примена: вентилација на просторија за ферментација на вино во капацитет за производство на алкохолни пијалоци
  • Тип на воздушен канал, намена на системот: снабдување, ладење
  • Облик на канал: круг
  • Проток на воздух, статички притисок: 12500 м³/ч, 500 Па
  • Должина на канал: 30 м (по еден)
  • Ткаенина: TEX-Sti (стандардно непропустливо): непропустлив воздух полиестер 100%
  • Температура на доводниот воздух: +20°C
  • Распределба на воздухот: рамномерна распределба низ целата просторија
  • Висина на монтирање од оската на подот до каналот: 8000 мм

Специјални карактеристики:

За да се обезбеди процес на примарна ферментација на виното, неопходно е да се одржи одредена амбиентална температура, да се избегнуваат пропустливи дупки, прекумерна влажност. Присуството на персонал во продавницата не е трајно и се јавува само за време на процесот на работење.