Luftkanaler av tyg för vinfabrik

Initiala data för utformning:

  • Användning: Ventilation av ett rum för jäsning av vin i en anläggning för produktion av alkoholhaltiga drycker.
  • Typ av luftkanal, systemets syfte: Tillförsel, kylning.
  • Kanalform: rund
  • Luftflöde, statiskt tryck: 12500 m³/h, 500 Pa
  • Kanallängd: 30 m (per kanal)
  • Material: TEX-Sti (Standard Impermeable): luftgenomsläpplig polyester 100 %.
  • Tilluftstemperatur: +20°C
  • Luftfördelning: jämn fördelning i hela rummet
  • Installationshöjd från golv till kanalaxel: 8000 mm

Speciella egenskaper:

För att säkerställa den primära jäsningsprocessen av vin måste man upprätthålla en viss omgivningstemperatur, undvika genomgående hål och för hög luftfuktighet. Personalens närvaro i butiken är inte permanent utan förekommer endast under processarbetet.