Textilné vzduchovody pre vinárske závody

Východiskové údaje pre návrh:

  • Použitie: vetranie miestnosti na kvasenie vína v zariadení na výrobu alkoholických nápojov.
  • Typ vzduchovodu, účel systému: prívod, chladenie
  • Tvar potrubia: kruhový
  • Prietok vzduchu, statický tlak: 12500 m³/h, 500 Pa
  • Dĺžka potrubia: 30 m (na jeden kus)
  • Tkanina: TEX-Sti (štandardná nepriepustnosť): vzduch nepriepustný polyester 100%
  • Teplota privádzaného vzduchu: +20°C
  • Distribúcia vzduchu: rovnomerná distribúcia v celej miestnosti
  • Inštalačná výška od podlahy po os potrubia: 8000 mm

Špeciálne vlastnosti:

Na zabezpečenie procesu primárneho kvasenia vína je potrebné udržiavať danú teplotu okolia, vyhnúť sa prestupom, nadmernej vlhkosti. Prítomnosť personálu v predajni nie je trvalá a vyskytuje sa len počas technologických operácií.