Stof luftkanaler til vinfabrik

Indledende data til design:

  • Anvendelse: Ventilation af et rum til gæring af vin i et produktionsanlæg for alkoholholdige drikkevarer
  • Luftkanaltype, systemformål: tilførsel, køling
  • Kanalens form: rund
  • Luftmængde, statisk tryk: 12500 m³/h, 500 Pa
  • Kanallængde: 30 m (pr. kanal)
  • Materiale: TEX-Sti (Standard Impermeable): lufttæt polyester 100%
  • Tillufttemperatur: +20°C
  • Luftfordeling: jævn fordeling i hele rummet
  • Monteringshøjde fra gulv til kanalakse: 8000 mm

Særlige kendetegn:

For at sikre processen med primær gæring af vin er det nødvendigt at opretholde en given omgivelsestemperatur, undgå gennemgående huller og for høj luftfugtighed. Personalets tilstedeværelse i butikken er ikke permanent, og forekommer kun under procesoperationer.