Luftkanaler av stoff for modningsrom for ost

Innledende data for design:

  • Bruksområde: næringsmiddelindustri
  • Luftkanaltype, systemformål: forsyning, ventilasjon
  • Kanalform: rund
  • Luftmengde, statisk trykk: 3500 m³/h, 150 Pa
  • Kanallengde: 70 m (totalt)
  • Tekstil: TEX-Sti (Staпdard lmpermeaЫe): luft impermeaЫe polyester 100
  • Tilluftstemperatur: +2°C
  • Luftfordeling: jevn fordeling i hele arbeidssonen
  • Installasjonshøyde fra gulv til kanalakse: 5000 mm

Spesielle egenskaper:

I denne typen matproduksjon er det nødvendig å sikre tilstrekkelig luftutveksling i rommet over ostene. Ventilasjonen i ostemodningskammeret skal være så jevn som mulig over hele produktlagringsområdet. Fordi på steder der luftstrømmen er lavere, vil ostene ikke bare være fuktige, men også risikoen for å utvikle mugg vil øke. Under slike forhold har en perforert tekstilkanal åpenbare fordeler ved å organisere luftfordelingsprosessen.