Peynir olgunlaştırma odası için kumaş hava kanalları

Tasarım için ilk veriler:

  • Uygulama: gıda endüstrisi
  • Hava kanalı tipi, sistem amacı: besleme, havalandırma
  • Kanal şekli: yuvarlak
  • Hava akışı, statik basınç: 3500 m³/h, 150 Pa
  • Kanal uzunluğu: 70 m (toplam)
  • Kumaş: TEX-Sti (Standard Impermeable): hava geçirimsiz polyester 100
  • Besleme havası sıcaklığı: +2°C
  • Hava dağılımı: tüm çalışma alanı boyunca eşit dağılım
  • Zeminden kanal eksenine kadar montaj yüksekliği: 5000 mm

Özel özellikler:

Bu tür gıda üretiminde, peynirlerin üzerindeki alanda yeterli hava değişiminin sağlanması gerekir. Peynir olgunlaştırma odasındaki havalandırma, ürün depolama alanının tamamında mümkün olduğunca eşit olmalıdır. Çünkü hava akış hızının daha düşük olduğu yerlerde peynirler sadece nemli kalmayacak, aynı zamanda küflenme riski de artacaktır. Bu tür koşullarda, delikli bir tekstil kanalın hava dağıtım sürecini düzenlemede bariz avantajları vardır.