Kanalet e ajrit prej pëlhure për dhomën e pjekjes së djathit

Të dhënat fillestare për dizajnin:

  • Aplikimi: industria ushqimore
  • Lloji i kanalit të ajrit, qëllimi i sistemit: furnizimi, ventilimi
  • Forma e kanalit: e rrumbullakët
  • Rrjedha e ajrit, presioni statik: 3500 m³/orë, 150 Pa
  • Gjatësia e kanalit: 70 m (gjithsej)
  • Pëlhurë: TEX-Sti (Standard Impermeable): poliester i papërshkueshëm nga ajri 100
  • Temperatura e ajrit të furnizimit: +2°C
  • Shpërndarja e ajrit: shpërndarja e barabartë në të gjithë zonën e punës
  • Lartësia e instalimit nga dyshemeja në boshtin e kanalit: 5000 mm

Karakteristika të veçanta:

Në këtë lloj prodhimi ushqimor, është e nevojshme të sigurohet shkëmbim adekuat i ajrit në hapësirën sipër djathrave. Ajrosja në dhomën e pjekjes së djathit duhet të jetë sa më uniforme në të gjithë zonën e ruajtjes së produktit. Sepse në vendet ku shpejtësia e rrjedhës së ajrit është më e ulët, djathrat jo vetëm që do të jenë të lagësht, por edhe rreziku i zhvillimit të mykut do të rritet. Në kushte të tilla, një kanal tekstili i shpuar ka avantazhe të dukshme në organizimin e procesit të shpërndarjes së ajrit.