Υφασμάτινοι αεραγωγοί για δωμάτιο ωρίμανσης τυριών

Αρχικά δεδομένα για το σχεδιασμό:

  • Εφαρμογή: βιομηχανία τροφίμων
  • Τύπος αεραγωγού, σκοπός συστήματος: παροχή, εξαερισμός
  • Σχήμα αγωγού: στρογγυλό
  • Ροή αέρα, στατική πίεση: 3500 m³/h, 150 Pa
  • Μήκος αγωγού: 70 m (συνολικά)
  • Υφάσματα: TEX-Sti (Stapdard lmpermeaЫe): αδιαπέρατος από αέρα πολυεστέρας 100
  • Θερμοκρασία αέρα προσαγωγής: +2°C
  • Κατανομή αέρα: ομοιόμορφη κατανομή σε όλη τη ζώνη εργασίας
  • Ύψος εγκατάστασης από το δάπεδο έως τον άξονα του αγωγού: 5000 mm

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

Σε αυτόν τον τύπο παραγωγής τροφίμων, είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται επαρκής ανταλλαγή αέρα στο χώρο πάνω από τα τυριά. Ο αερισμός στο θάλαμο ωρίμανσης τυριών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφος σε όλη την περιοχή αποθήκευσης του προϊόντος. Διότι στα σημεία όπου ο ρυθμός ροής του αέρα είναι χαμηλότερος, τα τυριά όχι μόνο θα είναι υγρά, αλλά θα αυξηθεί και ο κίνδυνος ανάπτυξης μούχλας. Σε τέτοιες συνθήκες, ένας διάτρητος υφασμάτινος αγωγός έχει προφανή πλεονεκτήματα στην οργάνωση της διαδικασίας διανομής του αέρα.