Воздушни канали од ткаенина за просторија за зреење сирење

Првични податоци за дизајнот:

  • Примена: прехранбена индустрија
  • Тип на воздушен канал, намена на системот: снабдување, вентилација
  • Облик на канал: круг
  • Проток на воздух, статички притисок: 3500 м³/ч, 150 Па
  • Должина на канал: 70 м (вкупно)
  • Ткаенина: TEX-Sti (Standard Impermeable): воздух непропустлив полиестер 100%
  • Температура на доводниот воздух: +2°C
  • Распределба на воздухот: рамномерна распределба низ целата работна зона
  • Висина на монтирање од оската на подот до каналот: 5000 мм

Специјални карактеристики:

При овој вид на производство на храна потребно е да се обезбеди соодветна размена на воздух во просторот над сирењата. Проветрувањето во комората за зреење сирење треба да биде што е можно подеднакво на целата површина на складиштето на производот. Бидејќи на места каде што брзината на протокот на воздух е помала, сирењата не само што ќе бидат влажни, туку и ќе се зголеми ризикот од појава на мувла. Во такви услови, перфориран текстилен канал има очигледни предности во организирањето на процесот на дистрибуција на воздухот.