Luftkanaler av tyg för mogningsrum för ost

Utgångsdata för konstruktionen:

  • Användning: livsmedelsindustri
  • Typ av luftkanal, systemets syfte: Tillförsel, ventilation.
  • Kanalform: rund
  • Luftflöde, statiskt tryck: 3500 m³/h, 150 Pa
  • Kanallängd: 70 m (totalt)
  • Material: TEX-Sti (Staпdard lmpermeaЫe): lufttät polyester 100 %.
  • Tilluftstemperatur: +2°C
  • Luftfördelning: jämn fördelning över hela arbetsområdet.
  • Installationshöjd från golv till kanalaxel: 5000 mm

Speciella egenskaper:

I denna typ av livsmedelsproduktion är det nödvändigt att säkerställa tillräcklig luftväxling i utrymmet ovanför ostarna. Ventilationen i ostmognadskammaren bör vara så jämn som möjligt över hela produktlagringsområdet. För på platser där luftflödet är lägre blir ostarna inte bara fuktiga, utan även risken för mögelutveckling ökar. Under sådana förhållanden har en perforerad textilkanal uppenbara fördelar när det gäller att organisera luftfördelningen.