Luftkanaler af stof til modningsrum til oste

Indledende data til design:

  • Anvendelse: fødevareindustri
  • Luftkanaltype, systemformål: tilførsel, ventilation
  • Kanalens form: rund
  • Luftmængde, statisk tryk: 3500 m³/h, 150 Pa
  • Kanallængde: 70 m (i alt)
  • Materiale: TEX-Sti (Staпdard lmpermeaЫe): luftimpermeaЫe polyester 100
  • Tillufttemperatur: +2°C
  • Luftfordeling: jævn fordeling i hele arbejdsområdet
  • Installationshøjde fra gulv til kanalakse: 5000 mm

Særlige kendetegn:

I denne type fødevareproduktion er det nødvendigt at sikre tilstrækkelig luftskifte i rummet over ostene. Ventilationen i ostemodningskammeret skal være så ensartet som muligt over hele produktlagringsområdet. For på steder, hvor luftgennemstrømningen er lavere, vil ostene ikke blot være fugtige, men også risikoen for udvikling af skimmel vil stige. Under sådanne forhold har en perforeret tekstilkanal indlysende fordele ved at organisere luftfordelingsprocessen.